Fenistil kapky

Fenistil kapky jsou orálně (ústy) podávané antihistaminikum, které poskytuje úlevu při kožních vyrážkách a svědění kůže, senné rýmě a jiných formách alergické rýmy a alergii na léčivé přípravky a potraviny.

Fenistil kapky jsou vhodné pro děti už od 1 měsíce věku i dospělé, neobsahují alkohol a umožňují snadné dávkování. Podání u kojenců od 1 měsíce do 1 roku pouze na doporučení lékaře.

Fenistil kapky poskytují úlevu v následujících případech:

 • Alergická kožní vyrážka a svědění různého původu: ekzém, dermatitida (zánět kůže), štípnutí hmyzem, svědění kůže způsobené planými neštovicemi, urtikárie (kopřivka, kožní vyrážka).
 • Alergická rýma: senná rýma a jiné formy alergické rýmy (např. alergie na domovní prach, zvířecí srst, peří atd.).
 • Alergie na konkrétní potraviny a léčivé přípravky.
 • Váš lékař Vám může Fenistil kapky předepsat také pro předcházení alergické reakce během desensibilizační léčby.

Jak se Fenistil kapky používají

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající starší 12 let: 20 až 40 kapek třikrát denně. U pacientů se sklonem kespavosti je doporučená dávka 40 kapek na noc a 20 kapek ráno.

Děti ve věku 1 až 12 let: Doporučená denní dávka jsou 2 kapky/kg tělesné hmotnosti/den, rozdělené do 3 dávek, např. 8 kapek 3krát denně pro 2roční dítě o hmotnosti 12 kg.

Kojenci ve věku 1 měsíc až 1 rok: Pouze na doporučení lékaře.

Fenistil kapky patří mezi léky na alergii bez lékařského předpisu. Nepodávejte ho kojenci ve věku 1 měsíc až 1 rok, pokud to nepředepíše lékař.

Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Časté dotazy

Složení

Léčivou (účinnou) látkou léku Fenistil kapky je dimetinden maleát. 1 ml roztoku kapek Fenistil obsahuje 1 mg dimetinden maleátu.

Další složky (pomocné látky) jsou dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339), monohydrát kyseliny citronové (E330), kyselina benzoová (E210), dihydrát dinatrium-edetátu (E386), sodná sůl sacharinu (E954), propylenglykol (E1520), čištěná voda.

Upozornění

Nepoužívejte Fenistil kapky:

 • pokud jste alergičtí (nebo trpíte zvýšenou citlivostí) na dimetinden maleát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku; pokud si nejste jisti, zeptejte se lékaře nebo lékárníka
 • nepodávejte dětem mladším než 1 měsíc věku, zejména ne předčasně narozeným dětem
 • po uplynutí data exspirace uvedeného na balení a lahvičce

Varování a upozornění:

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Před použitím léčivého přípravku Fenistil kapky si promluvte s lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • trpíte glaukomem (zelený zákal)
 • máte problémy s močením v důsledku zvětšené prostaty
 • trpíte epilepsií

V případech uvedených výše nepoužívejte Fenistil kapky, než se poradíte s lékařem.

Po dobu užívání přípravku se nedoporučuje požívání alkoholických nápojů.

Pokud máte jakékoli otázky, před použitím gelu Fenistil se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Děti

Zvýšená opatrnost se doporučuje při podání jakéhokoliv antihistaminika kojencům mladším než 1 rok: sedativní (zklidňující) účinky mohou být spojeny s epizodami spánkové apnoe (zástava dechu během spánku).

Lék Fenistil kapky má být podáván kojencům od jednoho měsíce do jednoho roku věku pouze na doporučení lékaře a pouze pro z lékařského hlediska jednoznačně indikovanou léčbu antihistaminiky.

Bylo zaznamenáno, že antihistaminika mohou u mladších dětí vyvolávat excitabilitu. O užívání léku Fenistil kapky u dětí mladších 12 let se poraďte s lékařem.

Jiné léky a Fenistil kapky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Kromě doporučení lékaře byste Fenistil kapky neměli užívat, pokud užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků:

 • antidepresiva (k léčbě depresí)
 • anticholinergika, například bronchodilatancia (léky k léčbě astmatu a bronchospasmu – stažení průdušek), přípravky k léčbě křečí zažívacího ústrojí (křeče žaludku nebo břicha), mydriatika (léky rozšiřující oční zorničky), léky používané k léčbě příznaků močové inkontinence nebo dráždivého močového měchýře
 • sedativa, uklidňující léčiva nebo léčiva na spaní
 • antikonvulziva (léky na epilepsii)
 • opioidní léky proti bolesti
 • antihistaminika (léky léčbu alergií)
 • antiemetika (léky zastavující zvracení)
 • prokarbazin (lék k léčbě některých druhů nádorů)
 • skopolamin (lék zabraňující nevolnosti při cestování)
 • antipsychotika (léky k léčbě duševních onemocnění)
 • alkohol (Fenistil může posilňovat účinky alkoholu)

Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství nebo kojení nebo pokud máte dojem, že byste mohla být těhotná nebo plánujete dítě, požádejte lékaře nebo lékárníka o radu, než začnete používat Fenistil.

Nepoužívejte orální Fenistil kapky, pokud Vám je nepředepíše lékař. Nedoporučuje se užívat Fenistil kapky v průběhu kojení.

Řízení vozidel a strojů

Stejně jako jiná antihistaminika Fenistil kapky mohou u některých lidí vyvolat únavu, snížit pozornost pod běžnou hranici a zpomalit reakce. V takovém případě byste se měli vyvarovat řízení motorových vozidel, obsluhy strojů nebo jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

Při nadměrném použití léčiva Fenistil

Pokud Vy nebo dítě nechtěně polknete léčivo, okamžitě se obraťte na lékaře.
Pokud máte jakékoli další otázky týkající se použití léčiva, obraťte se na lékaře nebo lékárníka.

Vedlejší účinky

Jako všechny léčivé přípravky, i Fenistil kapky mohou způsobovat vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud u Vás objeví jakýkoli z následujících příznaků, které mohou být známkami alergické reakce, PŘESTAŇTE používat Fenistil kapky a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc:

 • dušnost nebo potíže při polykání
 • otok jazyka, obličeje, rtů nebo hrdla
 • silné svědění kůže s rudou vyrážkou nebo pupínky, svalové křeče

Tyto nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou se objevit u méně než 1 z 10 000 pacientů)

Další možné nežádoucí účinky jsou většinou mírné a přechodné. K častějším nežádoucím účinkům může dojít zvláště na začátku léčby.

velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů)

 • únava

časté (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů ze 100)

 • ospalost
 • nervozita

vzácné (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů ze 10 000)

 • neklid
 • bolest hlavy, závratě
 • zažívací potíže, žaludeční nevolnost, pocit sucha v ústech nebo hrdle

Přestaňte používat Fenistil a informujte lékaře, pokud dojde k alergické reakci nebo se stav kůže zhorší.